Avís legal

Les següents dades corresponen al titular d'aquest lloc web.

Nom:Esbart Valls del Nord
Núm. registre tributari:U-800886-P
Adreça:Casa Pairal, Sala Arcalís
AD300 Ordino
Principat d'Andorra
Correu electrònic:esbartvdn@gmail.com

Objecte

El present “Avís Legal” regula l’accés i les condicions d’ús per part de qualsevol usuari de les pàgines que integren el domini web esbartvallsdelnord.com (d’ara en endavant, lloc web), titularitat de Esbart Valls del Nord (en endavant, L'esbart)

Mitjançant el present lloc web, L'esbart ofereix informació sobre la seva ubicació, els serveis que ofereix i les vies de contacte. L’accés a aquest lloc web així com la seva utilització per part de l’usuari impliquen necessàriament i sense excepcions, el sotmetiment i acceptació del present Avís Legal.

L'esbart es reserva el dret de modificar les condicions d’ús, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís. Cada cop que s’accedeixi o utilitzi el lloc web regiran les condicions d’ús d’acord a les modificacions introduïdes en cada moment, és per aquest motiu que es recomana a l’usuari que les llegeixi detingudament cada cop que entri al lloc web.

Tots els camps dels formularis de recollida de dades que es posin a disposició de l’usuari són obligatoris exceptuant aquells que s'indiquin como a opcionals. No omplir aquests camps pot derivar en la impossibilitat d’atendre la seva demanda d'informació.

Accés i ús de la pàgina web

L’usuari accedeix al lloc web sota la seva exclusiva responsabilitat. Els continguts i serveis oferts en el lloc web tenen com a finalitat la difusió d’informació sobre els serveis i informació d'interès que ofereix i desenvolupa L'esbart.

L'esbart posarà els mitjans raonables a la seva disposició perquè els continguts i serveis inclosos en el lloc web siguin exactes i estiguin actualitzats. No obstant, no es garanteix aquesta circumstància en tot moment.

Així mateix, L'esbart no garanteix l’absència de virus informàtics o altres elements lesius en aquest lloc web. Conseqüentment, L'esbart no es fa responsable dels danys potencials, alteracions irreparables o errors que, deguts a la presència de qualsevol virus, pugui patir el sistema informàtic (maquinari o programari) de l’usuari en accedir o utilitzar el lloc web de L'esbart o de tercers involucrats. Malgrat això, tant bon punt n’hagi tingut constància, L'esbart disposarà de tot allò que estigui al seu abast per tal de mitigar i assegurar a l’usuari l’ús segur del lloc web.

L'esbart no es fa responsable dels danys i perjudicis que puguin patir els equips informàtics de l’usuari a conseqüència del seu ús indegut o negligent del lloc web.

Propietat Intel·lectual

Tots els continguts, sense exclusió i de forma no limitativa, que formen part del lloc web, és a dir, articles, dades, texts, icones, imatges, bases de dades, etc, són propietat de L'esbart o de terceres persones físiques o jurídiques que han autoritzat al L'esbart el seu ús. D’acord a la “Llei sobre drets d'autor i drets veïns”, de 10-06-1999, els continguts del lloc web són objecte de propietat intel·lectual, protegits per les lleis de propietat intel·lectual nacionals i internacionals vigents.

L’usuari podrà crear una còpia privada dels continguts única i exclusivament per al seu ús personal. Tot ús o explotació diferent a allò exposat al paràgraf anterior, precisarà d’una autorització prèvia i per escrit dels titulars dels drets d’explotació. Es prohibeix a l’usuari reproduir, distribuir, comunicar públicament, fixar, transformar, col·leccionar i en general, exportar de qualsevol mode els continguts del lloc web sense l’autorització prèvia i per escrit del titular dels drets d’explotació.

L’accés al lloc web no implica en cap cas cap tipus de renúncia, transmissió o cessió, total ni parcial dels drets atorgats per la normativa andorrana i internacional sobre propietat intel·lectual.

Propietat Industrial

Les marques i logotips, inclòs el de L'esbart presents en aquest lloc web es troben protegits per les lleis andorranes i internacionals en matèria de propietat industrial.

El domini esbartvallsdelnord.com, és un domini registrat per Esbart Valls del Nord. Aquest nom de domini no pot ser utilitzat, excepte prèvia autorització, en connexió amb altres serveis que no siguin els del titular, de manera que puguin causar confusió als nostres usuaris o el descrèdit de l'entitat.

Està prohibida la reproducció (exceptuant la descàrrega temporal de la pàgina al disc de l’usuari o al servidor), la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, explotació, realització de segona còpies, enviament per correu, transmissió i modificació de qualsevol signe distintiu citat anteriorment i que es trova en aquest lloc web, excepte autorització expressa del seu titular.

Enllaços

Tot enllaç d’hipertext, profund, framing, o qualsevol altre tipus de connexió virtual a través de xarxes de telecomunicació des de qualsevol lloc web (enllaç) al lloc web, haurà de ser autoritzat per escrit per L'esbart, i establint-se l’enllaç en tot cas a la pàgina inicial.

Tots els enllaços a pàgines web externes (titularitat de tercers), tenen únicament una finalitat orientativa, amb l’objectiu de posar a disposició de l’usuari altres fonts d’informació que puguin ser del seu interès.

L'esbart no es fa responsable ni dels continguts ni de qualsevol altre aspecte relacionat amb pàgines web externes. En cas de que l’usuari detecti que algun dels continguts pugui ser contrari a la llei o que lesioni béns o drets d’un tercer, pot comunicar-ho a webmaster@desplega.dev, amb la finalitat de poder anul·lar aquest enllaç i dur a terme les accions que corresponguin.

Política de confidencialitat i protecció de dades

Esbart Valls del Nord té molta consideració amb la privacitat de les dades dels usuaris, i és per això que, aplica una Política de Privacitat basada en el principis de protecció de dades de la Unió Europea i d’Andorra. Més informació disponible en la nostra Política de Privacitat.

Responsabilitats

L'esbart rebutja la responsabilitat que se’n derivi de la mala utilització dels continguts, i es reserva el dret a actualitzar-los, eliminar-los, limitar-los o impedir-ne l’accés temporal o definitivament. L’única finalitat dels continguts del lloc web és informar als usuaris dels serveis que ofereix L'esbart, així com d'informació d'interès general.

L'esbart no garanteix el perfecte funcionament de la página web, així com que es trobi disponible i operativa en tot moment.

L'esbart no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics o introducció de virus existents en la xarxa, derivats de la navegació i utilització del lloc web.

Duració i Modificació

Amb l’objectiu de millorar el servei i/o adaptar-se a la legislació vigent, L'esbart tindrà dret a modificar els termes i condicions estipulats en el present Avís Legal.

Esbart Valls del Nord podrà donar per finalitzada, suspendre o interrompre unilateralment, l’operativitat d’aquest lloc web, sense possibilitat de sol·licitar cap tipus d’indemnització per part de l’usuari.

Legislació aplicable

Els termes del present Avís Legal es regeixen per la normativa andorrana i qualsevol controvèrsia es sotmetrà als tribunals del Principat d’Andorra.

Aquest avís legal ha estat revisat el mes de juny de 2022.